Spolupráce s někým, jako jsme my, je správná volba